Aktualności
Archiwum aktualności.

Przenosimy za darmo!Regulamin promocji:


1. Organizatorem promocji jest "Unix Storm - Michał Gottlieb" z siedzibą w /59-400/ Jawor, ul. Muzyczna 10, NIP: PL 6951450898, REGON: 020604248, zwany dalej Usługodawcą.

2. Promocja skierowana jest do klientów, zwanych dalej "Usługobiorcą", którzy w trakcie jej trwania złożą i opłacą za rok z góry zamówienie na jedną z usług: Biznes-1, Biznes-2, Biznes-3, Reseller-1, Reseller-2, Reseller-3, Reseller-Pro.

3. Przedmiotem promocji jest bezpłatne przeniesienie danych Usługobiorcy z dotychczasowego jego serwera na zamówioną i udostępnioną usługę promocyjną zgodnie z warunkami opisanymi w tym Regulaminie.

4. Czas trwania promocji obowiązuje do odwołania - o zakończeniu promocji Usługodawca będzie informował na tej samej stronie.

5. W ramach wykupionej przez Usługobiorcę usługi i w trakcie trwania okresu promocyjnego Usługodawca zobowiązuje się na życzenie Usługobiorcy do bezpłatnego przeniesienia danych (stron WWW, baz danych i kont pocztowych), których maksymalna ilość zależna jest od wybranej usługi:
Biznes-1: do 5 domen,
Biznes-2: do 10 domen,
Biznes-3: do 15 domen,
Reseller-1: do 10 domen,
Reseller-2: do 20 domen,
Reseller-3: do 30 domen,
Reseller-Pro: do 50 domen.

6. Poprzez "domenę" rozumie się wszystkie dane bezpośrednio powiązane z danym adresem, w tym pliki stron WWW, bazy danych i konta pocztowe.

7. W celu przeniesienia danych ze wskazanego serwera, Usługobiorca zobowiązuje się do udostępnienia Usługodawcy wszystkich danych niezbędnych do przeniesienia wskazanych zawartości, w tym m.in. danych do paneli administracyjnych, kont FTP oraz baz danych.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przeniesienia danych w przypadku, kiedy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, w tym m.in., ale nie ograniczając się do:
- w przypadku wymagań technicznych oprogramowania Usługobiorcy, które nie są spełnione na zamówionej usłudze,
- w przypadku, kiedy przeniesienie danych wymaga wprowadzenia znaczących zmian w konfiguracji serwerów/usług Usługodawcy,
- w przypadku oprogramowania, którego samodzielne przeniesienie bez ingerencji producenta nie jest możliwe (np. zakodowane skrypty PHP).

9. W sytuacji, kiedy przeniesienie danych Usługobiorcy nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy - Usługodawca zobowiązuje się na życzenie do rozwiązania umowy i zwrotu na konto bankowe Usługobiorcy całej wpłaconej kwoty.

10. Zwrot wpłaconej kwoty nie przysługuje Usługobiorcy w sytuacji, kiedy Usługodawca dołożył wszelkich starań w celu wywiązania się z niniejszej umowy, a Usługobiorca nie udostępnił wszystkich niezbędnych informacji i danych dostępowych Usługodawcy, tym samym świadomie uniemożliwiając Usługodawcy wywiązanie się z warunków promocji.

11. Złożenie zamówienia na usługę promocyjną nie zobowiązuje w żaden sposób do jej przedłużania po upływie daty ważności.

12. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie podstawowy Regulamin świadczenia usług podany na stronie http://www.unixstorm.org/Regulamin.html.

Promocja zakończona!


PayU
Dotpay
Facebook