Aktualności
Archiwum aktualności.

Świąteczna promocjaRegulamin promocji:


1. Organizatorem promocji jest "Unix Storm - Michał Gottlieb" z siedzibą w /53-439/ Wrocław, ul. Grabiszyńska 163, NIP: PL 6951450898, REGON: 020604248, zwany dalej Usługodawcą.

2. Promocja skierowana jest do klientów, zwanych dalej "Usługobiorcą", którzy w trakcie jej trwania złożą i opłacą na rok z góry zamówienie na dowolną z usług Kont WWW lub Reseller.

3. W ramach oferty promocyjnej, kwota zamówienia zmniejszana jest o 30% łącznej wartości.

4. Promocja obowiązuje tylko nowo zamówione usługi. Nie dotyczy ona przedłużeń już istniejących usług ani zmian obecnych usług na inne (np. podczas zmiany pakietu na wyższy).

5. Czas promocji jest ograniczony do dnia 31.12.2012r.

6. Po zakończeniu promocji zostają przywrócone standardowe ceny podane w ofercie jako przekreślone.

7. Cena promocyjna dotyczy tylko pierwszego roku korzystania z usługi. Po tym czasie Usługobiorca może dobrowolnie przedłużyć usług na podstawie standardowej ceny pomniejszonej o ewentualny rabat wynikający w Programu Lojalnościowego.

8. Złożenie zamówienia na usługę promocyjną nie zobowiązuje w żaden sposób do jej przedłużania po upływie daty ważności.

9. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie podstawowy Regulamin świadczenia usług podany na stronie http://www.unixstorm.org/Regulamin.html.

Promocja zakończona!


PayU
Dotpay
Facebook