Co zawiera ten dokument?

Dane osobowe są danymi szczególnego rodzaju i ważne jest, aby sposób ich gromadzenia przez nas był dla Ciebie jasny. W tym miejscu opisujemy więc wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z tymi danymi, które Ciebie bezpośrednio dotyczą i które ze względu na prowadzoną przez nas działalność mogą być przez nas gromadzone.

Wszelkie stosowane przez nas procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym w skrócie „RODO”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Unix Storm - Michał Gottlieb” z siedzibą we /54-610/ Wrocławiu, przy ul. Granicznej 2db/19, NIP: 6951450898, REGON: 020604248, właściciel serwisu www.unixstorm.org oraz www.usdc.pl, prowadzący działalność gospodarczą w sektorze internetowym i specjalizujący się w usługach hostingowych.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celu świadczenia usług oferowanych na naszych stronach. Z uwagi na rodzaj tych usług, jesteśmy prawnie zobligowani do przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych za każdym razem, kiedy korzystasz z naszych usług.

Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby uruchomienia i utrzymywania usług, które u nas zamawiasz.

Podczas korzystania z naszego serwisu, dane te mogą być również wykorzystywane w celu precyzyjniejszego wyświetlania odpowiednio dobranych dla Ciebie ofert, usług, treści jak również w celu prawidłowego funkcjonowania mechanizmów działających w ramach tego serwisu. Część z tych danych może służyć nam jedynie w celach statystycznych.

Skąd mamy Twoje dane?

Swoje dane osobowe przekazujesz nam samodzielnie i dobrowolnie podczas rejestracji na naszej stronie. Od momentu rejestracji, aż do ewentualnego usunięcia konta masz cały czas pełny wgląd we wszystkie dane osobowe przetwarzane przez nas i możesz w każdej chwili je aktualizować.

Za dane osobowe uznaje się również wszelkie inne dane, które w sposób jednoznaczny mogą identyfikować konkretną osobę. Do takich danych może należeć między innymi adres IP Twojego komputera, dane z Twojej przeglądarki internetowej bądź informacje zapisane przez nasz serwis w tak zwanym pliku „cookie”. Tego typu informacje są automatycznie odczytywane i przetwarzane przez nasz system w celu poprawnego działania jego funkcji, panelu klienta i udostępniania Tobie pełnych możliwości naszego serwisu.

Jakie dane na Twój temat gromadzimy i przetwarzamy?

Podczas rejestracji, ze względu na obowiązujące w naszym kraju przepisy, musisz podać nam swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania. W celu realizacji niektórych usług konieczne może być również udostępnienie nam Twojego numeru PESEL, adresu E-Mail oraz numeru telefonu.

Jeśli prowadzisz firmę i za opłacane usługi chcesz otrzymywać faktury VAT – będziesz musiał przekazać nam również swoje dane firmowe w postaci nazwy firmy, adresu jej siedziby i numeru NIP.

Poza tymi szczególnymi informacjami, możemy również przechowywać dane związane z Twoim adresem IP (adres internetowy Twojego komputera) oraz informacje o Twojej aktywności w ramach naszego serwisu w postaci danych elektronicznych zapisywanych na naszych serwerach i/lub w Twojej przeglądarce internetowej.

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane?

Wszelkie Twoje dane zapisywane są na naszych serwerach, które zlokalizowane są wyłącznie na terenie Polski, a wszystkie operacje wykonywane na tych danych są odpowiednio zabezpieczone (m.in. poprzez odpowiednie autoryzacje i szyfrowanie danych) oraz rejestrowane w sposób umożliwiający jednoznaczne wskazanie osoby, która te dane modyfikuje.

Dane te są przez nas odpowiednio chronione, monitorowane oraz poddawane regularnej kontroli. W celu uniknięcia ich utraty bądź uszkodzenia w wyniku zdarzeń losowych, dane te są również regularnie kopiowane na zewnętrzne urządzenia zlokalizowane również na terenie naszego kraju.

Dostęp do tych kopii jest szczególnie chroniony i ograniczony jedynie do naszych administratorów. Wszelkie operacje na tych danych są rejestrowane, a dostęp do nich mają wyłącznie upoważnione osoby.

Jakie są Twoje prawa wobec nas w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

W każdej chwili masz możliwość samodzielnego wglądu w dane osobowe, które dla Ciebie przetwarzamy. Możesz zarówno je zmienić, jak również udzielić zgody na ich przetwarzanie w konkretnym celu (np. w celu otrzymywania od nas informacji o promocjach i nowych ofertach), wycofać zgodę bądź zwrócić się do nas z prośbą o przekazanie Twoich danych do innego podmiotu.

Możesz również skorzystać z tzw. „prawa do zapomnienia”, zgłaszając do nas dyspozycję usunięcia i zaprzestania dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Ze względu jednak na przepisy stosowane w naszym kraju, w niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych i odmówić Ci w danym momencie usunięcia Twoich danych. Tego typu sytuacja może mieć miejsce, kiedy będziesz korzystał z naszych usług i poprosisz o usunięcie Twoich danych. Nie jest możliwe świadczenie przez naszą firmę usług z naszej oferty bez posiadania aktualnych danych osobowych abonenta tej usługi, dlatego żądanie usunięcia danych osobowych może być zrealizowane wyłącznie w przypadku, kiedy nie korzystasz już z żadnych naszych usług i dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych nie jest niezbędne w celu realizacji zamówionych przez Ciebie usług.

W przypadku odmowy usunięcia Twoich danych zawsze otrzymasz szczegółowe uzasadnienie takiej decyzji jak również informację o tym co należy wykonać w celu realizacji Twojej prośby lub kiedy usunięcie Twoich danych będzie możliwe (np. po zakończeniu świadczenia wykupionych przez Ciebie usług).

Niektóre przepisy wynikające z Prawa Telekomunikacyjnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną mogą również nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych osobowych przez określony czas od momentu zakończenia świadczenia przez nas usług, z których korzystałeś. W takim wypadku, z chwilą otrzymania od Ciebie żądania usunięcia Twoich danych – niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania ich w naszym systemie i nie będą one dłużej wykorzystywane w żadnym miejscu naszego serwisu, ale zostaną zarchiwizowane na czas wymagany przepisami prawa i będą mogły być udostępnione wyłącznie upoważnionym organom państwa, na podstawie odpowiedniego, pisemnego żądania.

Komu udostępniamy Twoje dane?

W celu realizacji zamawianych przez Ciebie usług, może być konieczne przekazanie niektórych Twoich danych do innych podmiotów, które bezpośrednio zajmą się wykonaniem lub świadczeniem naszej usługi. Przykładowo, taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku rejestracji domen internetowych bądź certyfikatów SSL. Świadczenie przez nas tego typu usług może wymagać przekazania części Twoich danych do podmiotu, bez którego realizacja Twojego zamówienia nie będzie możliwa. Niektóre dane w postaci elektronicznej i służące do celów prowadzenia statystyk mogą być również przekazywane zewnętrznym podmiotom (Google), jak na przykład dane o Twojej aktywności na naszej stronie WWW i informacje o używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej.

Gwarantujemy natomiast, że wszelkie Twoje dane będą przekazywane w sposób bezpieczny, będą odpowiednio chronione przez każdy podmiot przetwarzający te dane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami (RODO).

Zapewniamy również, że Twoje dane nie zostaną przekazane do żadnych podmiotów niezwiązanych z realizacją zamówionych przez Ciebie usług i nie będą bez Twojej zgody przekazywane w celach marketingowych.

W każdej chwili możesz również zwrócić się do nas z prośbą o wskazanie podmiotów, którym Twoje dane zostały przekazane wraz z uzasadnieniem powodu ich przekazania.

O konieczności przekazania Twoich danych ze względu na realizację usługi będziesz przez nas również informowany podczas składania danego zamówienia, o ile takie przekazanie będzie konieczne.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy od momentu ich rejestracji aż do otrzymania od Ciebie żądania ich usunięcia, przy czym czas ich przechowywania może zostać wydłużony, jeśli wynikać to będzie z odrębnych przepisów prawa.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Dla ułatwienia kontaktu z nami powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którego zadaniem jest odpowiedni nadzór nad wszystkimi danymi osobowymi przetwarzanymi w naszej firmie.

Możesz się z nim skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@unixstorm.org.